Bäckområdet

Bäck är Edsbyns ”närmaste skog”, men egentligen ett blandat område med åker, myr och strand, strax väster om Edsbyn längst Voxnan. Backa förskola har redan tidigare utnyttjat skogen vid Bäck. Men hösten 2012 fick man pengar från länsstyrelsen till ett särskilt projekt om utomhuspedagogik.

_DSC0070-backområdet-600

Som en del av projektet har en förstudie tagits fram, författad av naturhälsopedagog Carina Frost. Hon föreslår förbättringar som ”fasta anläggningar, ex bord och bänkar under tak, vindskydd typ gapskjul, eldplatser och torrdass.
Andra önskemål är barnsäkra räcken på kanalbron, hundlatriner, upprustning av broar över diken. Och i sin förlängning kanske rentav en gångbro över älven vid Fallrisgatan.

En ny, stor förskola planeras vid Bäck. Men inte bara förskolor skulle få nytta av en satsning. Celsiusskolan och gymnasieskolan ligger alldeles intill liksom boenden för äldre och funktionshindrade. Flera föreningar använder också området, till exempel discogolfklubben, orienteringsklubben, skoterklubben och inte minst Naturskyddsföreningen.

_DSC0060-stare-backomr-200

Stare häckar i torrbjörk

Här återfinns många arter av fåglar och insekter, Tallskogen hyser 300 åriga tallar med mossor och lavar! Skogen är med sin närhet ett ställe för rekreation och avkoppling likaväl som undervisning och sportaktiviteter.

Tätortsnära skogar

Skogen som Klassrum