Varför ekologiskt?

Vilken mat vi väljer att lägga på tallriken har stor betydelse för framtiden. Jordbruket och livsmedelsproduktionen orsakar idag många miljöproblem, alltifrån övergödning och utsläpp av växthusgaser till spridning av miljögifter och utarmad biologisk mångfald. Problemen är påtagliga i stora delar av världen, även i Sverige.

pappapojkehandlarmat--smal

Men det behöver inte vara så! Jorden kan brukas hållbart och maten på tallriken njutas utan att ekosystemens bärkraft eller den framtida livsmedelsförsörjningen äventyras. Framtidens jordbruk är inte beroende av kemiska insatsmedel, utan bygger på och utformas utifrån de lokala förutsättningarna med välfungerande ekosystemtjänster och växtnäringskretslopp i centrum.

Ett viktigt verktyg i arbetet för en hållbar livsmedelsproduktion är den gröna konsumentmakten. Även om Sverige är ett litet land och vårt val av mat i ett globalt perspektiv kan tyckas obetydligt gör våra enskilda val i butikshyllan stor skillnad. Genom att vi som konsumenter visar att vi vill välja ekologisk mat ger vi mandat tillpolitiker att ta de ibland tuffa beslut som krävs för ett hållbart jordbruk. Och ju fler som efterfrågar ekologiska produkter, desto större och bättre blir utbudet.

Så här ologiskt är o-ekologiskt:

Din mat besprutas

besprutning

För att ta död på skadedjur besprutas det som ska bli din mat. Men kemikalierna stannar inte bara på odlingarna. De sprider sig nästan över allt. Och en del finns kvar i maten du äter. Ekobönder nobbar gifterna!

Barnen riskerar skador

barn riskerar skador

Barn som äter den besprutade maten riskerar hälsoeffekter i framtiden. De barn som bor nära hårdbesprutade odlingar i andra länder kan drabbas direkt. Ekologiskt är bäst för barnen!

Svinigt för djuren

svinigt för djuren

Grisar som fixeras så att de inte kan röra på sig. Hönor som är inburade hela sina liv. Kossor som äter foder från mark där regnskog skulle ha frodats. Det är vardag för många djur. Krav-djuren får böka, beta och sprätta!

Fågelkvitter tystnar

fågelkvitter tystnar

Nu förtiden odlas ofta en enda gröda på enorma fält, med hjälp av gifter. Det tränger bort och dödar fåglar, blommor, bin och andra viktiga insekter. Det finns mer liv vid ekobondens gård!

Arbetare med nervskador

arbetare kan få nervskador

De som skördar dina bananer kan få nervskador, eller till och med dö. Människor som plockar druvorna till ditt vin drabbas oftare av hjärntumörer. Ekologiskt räddar liv!

Jordbruk på väg in i väggen

jordbruket

FN har konstaterat att kemikaliejordbruket inte kan fortsätta som det gör idag. Ändå sticker de flesta huvudet i sanden. Det ekologiska jordbruket har redan tagit tjuren vid hornen. Framtiden behöver ekologiskt!

Sjöar fulla av slem

slemmiga sjöar

Sugen på ett dopp men vattnet är fullt av giftiga alger? Då är sjön eller havet så övergött att ekosystemen rubbats. Maten på våra tallrikar är en av orsakerna. Ekologisk mat är ett steg mot friskare hav!

3 äckliga ämnen i din mat

äckligt i maten

De står inte på innehållsförteckningen, men kan finnas i din mat. Vi listar tre ofräscha ämnen, och hur du gör för att undvika dem. Läs mer om äckliga ämnen i din mat!

Vill du veta mer?

jorden vi äter

Får du lust att verkligen sätta dig in i matfrågan? Här kan du beställa vår bok Jorden du äter, ladda ned våra rapporter och gräva djupare ner i myllan. Läs mer och beställ boken