Om oss

Naturskyddsföreningen Voxnadalen är en ideell och obunden förening såväl politiskt som religiöst.  Föreningen vill sprida kunskap om natur- och miljöfrågor. Det gör vi genom hemsidan, Facebook, utflykter och föreläsningar.

Bli medlem Från 195 kr/år

Vår målsättning är att:

 • bevara och bevaka de naturresurser som ännu finns kvar i Voxnadalen
 • påverka våra politiker i miljö och naturvårdsärenden
 • informera våra medlemmar och allmänheten i miljö och naturvård
 • stimulera – väcka intresse – för studier i miljövård och natur
 • motverka att växt- och djurarter utrotas
 • stimulera till hushållning och återvinning av resurser
 • stimulera ekologiskt tänkande

Vi gör bl a följande:

 • vi lär dig hitta till naturområden i och utanför kommunen
 • vi ordnar längre utflykter
 • vi påverkar genom Tex. Handla miljövänligt
 • vi ordnar studiecirklar
 • vi bevakar och söker påverka kommunens markanvändning och byggplaner
 • vi arrangerar föredrag och innekvällar med gemenskap

 Vill du kontakta oss? Gör det här: