Ekopark Grytaberg

_DSC4815-Stugsjöfallet-600

Ekopark Grytaberg, ett av våra smultronställen är ett 2 700 hektar stort skogslandskap tre mil norr om Edsbyn. Området har karaktär av typisk hälsingenatur, med kulliga skogsklädda berg, forsar, sjöar, vidsträckta myrar, orchidéer och blomstrande ängar.

_DSC4620-Skogsfrun-200

—”Växande i skogarnas mörkaste skugga – den tål icke alls någon sol – och för sin färg svår att urskilja från marken eller vissnade örter och blad, undgår Snuveblomman lätt botanistens uppmärksamhet, särdeles som den vanligen uppträder mycket sparsamt, i högst ringa antal individer…”

Grytbo, en av områdets 1800-talsgårdar där de gamla kulturmarkerna fortfarande hålls öppna. Det ligger vid sjön gryten och är ett så kallat Kronotorp byggt ca1820. Staten hade vid den tiden bestämt att skogen skulle bebyggas och gav därför nybyggare skattelättnad och mark mot att de byggde ute i obygden!

Grytbo från sjön Gryten

Grytbo från sjön Gryten

Kombinationen av gamla ängar och brandpräglade skogar gör ekoparken till en fristad för många hotade insekter, och för all del även för människor.

_DSC9702-Brand stubbe

Ekopark Grytaberg är ett ovanligt vilt landskap i Sveriges mitt. Det finns gott om gamla torrtallar med spår av fem-sex bränder. På en del av dem har björnar lämnat rivmärken.
Här kan man fortfarande uppleva riktigt stjärnmörker och tystnad. Därför trivs också alla fyra stora rovdjuren här.

Bursjöbergets Naturreservat

Bursjöbergets Naturreservat

Vid Bursjön som är en del av ekoparkens stora sjösystem finns en stenbänk med utsikt över Bursjön och Bursjöberget, som är ett Naturreservat.

Mer om Ekopark Grytaberg här.