Framtiden för Hälsingeskogen

Är fortfarande oviss, men det har hänt en del senaste halvåret och det känns lite positivt trots allt. Det är få som gör sig till talesmän för skogen. Skogen som gett skydd, bränsle, mat och naturupplevelser åt generationer av människor, behåller sin betydelse och fascination i människors sinnen i vår urbaniserade värld. Då är det […]

Läs mer

Bemötande av Bergvik skogs utskick till Ovanåkers innevånare.

Efter Bergvik skogs utskick ang. vindkraftpark hälsingeskogen så ville vi bemöta denna förskönande bild av Bergvik skogs planerade Vindkraftpark Hälsingeskogen. Våra kommuninnevånare har rätt att i sin helhet underrättas vad som pågår i detta fallet. Här kan ni läsa Bergvik skogs brev. Och här är vårt svar som vi tillsammans med Arbetsgruppen ”Blåst på Alfta […]

Läs mer

Stort genomslag för ”Operation Giftfri Förskola”!

  Mer än en tredjedel av Sveriges kommuner, 99 stycken, agerar nu för att få bort gifterna från förskolorna. Det är det positiva resultatet av Naturskyddsföreningens arbete med ”Operation giftfri förskola”. I praktiken innebär det att mer än hälften av landets kommunala förskolor har tagit ett steg i rätt riktning mot att bli giftfria. Det framkommer […]

Läs mer

Solrevolution i Voxnadalen

        Att sätta SOLCELLER på sitt hus är ett miljövänligt och numera även lönsamt sätt att få en del av sin el. Vi är en grupp av intresserade som kommer att samordna inköp och installationer så att det blir så enkelt och billigt som möjligt. Vill du vara med är du välkommen […]

Läs mer

Skogen och klimatet.

Vi lever i en allt varmare värld. Enligt bästa tillgängliga kunskap kan vi förvänta oss en uppvärmning av jordklotet på uppemot fyra grader globalt, och ännu högre i norra Europa, inom ett sekel. För att förhindra detta och den ofattbara påverkan som då skulle ske på ekosystem och samhälle måste snabba åtgärder vidtas för att […]

Läs mer

Varmare klimat: Djur och växter flyttar uppåt

Foto: (Public domain) Den globala upp­värm­ning­en gör att djur och växter flyttar högre upp i bergen, visar en un­der­sök­ning från Basels uni­ver­si­tet. Ett fors­kar­lag visade nyligen att fåglar har flyttat snitt 37 kilometer och fjärilar 114 kilometer norrut på grund av kli­mat­för­änd­ring­ar­na. Nu har det kommit en ny studie som också visar att växter och djur […]

Läs mer